İş Güvenliği

İş Güvenliği

İş Güvenliği

Çankaya İnşaat’ın, varlığını geliştirerek sürdürme olanağı sağlayacak nitelikte kaynakları yaratmak amacı ile;

İş Güvenliği ve Çevre konularında sürekli iyileşmeyi hedefleyerek,

Projeler gerçekleştirilirken, doğal kaynakları korumak,

Yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası kanun, tüzük, yönetmelik, düzenleme ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına eksiksiz uyarak,

İş Güvenliği ve Çevre alanındaki teknolojik gelişmeleri takip ederek, tüm faaliyetlerinde en güvenli ve çevre ile en uyumlu teknolojiyi kullanmaya çalışarak, sürekli gelişim sağlayarak,

İş ve Çevre kazalarının önlenebileceğine inanarak, tüm çalışanların aktif katılımı ve riskleri kaynağında yok etmek suretiyle ‘ sıfır iş kazası ve meslek hastalığı’ hedefine ulaşmaya çalışmak.