Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Çalışmalarımızı genel müteahhitlik hizmetleri alanında, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, geçerli yasal düzenlemelere ve şartnamelere uygun uluslararası düzeyde kaliteli hizmet sunmaktır.

Bu amaç doğrultusunda:

Değişen müşteri beklentilerine hızlı bir şekilde cevap verebilmek için sürekli iyileştirme faaliyetlerini etkin olarak sürdürmek,

Kaliteli hizmet sunmak amacıyla tedarikçi ve taşeronlarımızın kalitelerini yükseltmelerini teşvik etmek,

Kaynaklarımızı en etkin ve verimli bir biçimde kullanmak,

Performansımızı ve rekabet gücümüzü en yüksek düzeye çıkarmaktır.

Konfor ve duyguyu, teknoloji ve insanı, huzur ve dinamizmi buluşturan çağdaş konseptler...

Çağdaş yaşamın tüm sosyal olanaklarıyla donatılmış, bireylerin ve ailelerin farklı gereksinim ve zevklerine seslenen renkli atmosferler.